เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ วอนรัฐฯ ขอขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์-จัดส่งแทน

เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ วอนรัฐฯ ขอขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์-จัดส่งแทน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 เม.ย.63 ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ กลุ่มภาคธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และตัวแทนผู้ประกอบการร้านอาหารกึ่งผับ บาร์ ที่ 7 ตัวแทนภาคธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นำโดย นายนิติพันธ์ ครุธทิน ชมรมผู้ประกอบการร้าน คราฟต์เบียร์ นายอาชิระวัสส์ วรรณศรีสวัสดิ์ ชมรมผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายคราฟต์เบียร์ ได้ยื่นหนังสือถึงรัฐบาลเพื่อขอให้พิจารณาผ่อนปรนและเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการห้ามจำหน่ายสุรา

นายอาชิระวัสส์กล่าวว่า กลุ่มที่มายื่นเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อย 

ไม่เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่หรือเจ้าสัว ส่วนกลุ่มที่ดื่มเบียร์คราฟต์ ไวน์องุ่นและสุราแช่ คือกลุ่มคนที่ดื่มอยู่ที่บ้านอยู่แล้ว แต่หากมองว่าเป็นการรวมกลุ่ม ก็ไม่ใช่แค่การดื่มเบียร์อย่างเดียว เพราะมีหมูกระทะ และชาบูแบบเดลิเวอรี่ด้วย

ถ้ารัฐบาลต้องการงดจำหน่ายแอลกอฮอล์ต่อไป ก็จะมีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีเบียร์หมดอายุ เพราะเบียร์คราฟต์มีราคาเเพงและมีอายุไม่นาน จึงอยากขอระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน เนื่องจากปัจจุบันมีพระราชบัญญัติ สรรพสามิตพุทธศักราช 2560 ระบุไว้อยู่แล้วว่า สามารถขอเคลมภาษีคืนในกรณีที่เบียร์เสื่อมสภาพได้ แต่เนื่องจากยังไม่มีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน จึงอยากทราบว่าต้องปฏิบัติอย่างไรและไปติดต่อดำเนินการกับใคร

อีกทั้งพนักงานทางร้านไม่ได้สิทธิ์ในการช่วยเหลือเยียวยา 5,000 บาท และทางบริษัทก็ไม่ได้เลิกจ้างพนักงาน จึงไม่ได้รับเงินประกันสังคม เพราะเนื่องจากเวลารัฐบาลแจ้งปิดห้ามจำหน่าย จะแจ้งมาครั้งละ 10 วัน จึงไม่มีการปลดพนักงาน เเละอยากให้พิจารณามาตรการการเปิดร้านค้ามาตรการสีเขียว สีเหลือง และแดงของรัฐบาล หากให้กลุ่มสีแดงปิดต่อไปก็ต้องปฏิบัติตาม แต่หากอยู่ในกลุ่มสีเหลืองก็พร้อมปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ แค่ขอให้มีช่องในการหารายได้เพื่อนำมาชดเชยให้กับพนักงาน แต่หากไม่ได้รับการตอบสนองก็จำเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงมาตรการเตรียมปลดพนักงาน

ด้านนายนิติพันธ์ กล่าวว่า สิ่งที่อยากจะขอคือให้มีการผ่อนปรนในบางข้อ เช่น การขายแบบซื้อกลับบ้าน หรือซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ต่างๆ ได้ เหมือนอาหารประเภทอื่นๆ รวมถึงขอไม่ให้มีการขยายเวลาห้ามจำหน่ายสุราออกไปหลังวันที่ 30 เมษายนนี้อีก

ธอส. พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน สำหรับลูกค้า SMEs และอื่น ๆ

ข่าวทำเนียบรัฐบาล รายงาน ล่าสุดธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดมาตรการที่ 7 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายบรรเทาผลกระทบจากปัญหา COVID-19 เป็นการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลา 6 เดือน เดือน สำหรับลูกค้า SMEs ผู้ประกอบการแฟลต/อพาร์ทเม้นท์ และผู้ประกอบการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance) ที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 100 ล้านบาท

ท่านสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ผ่านทาง www.ghbank.co.th ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563 พร้อมประกาศลดภาระให้กับลูกค้าที่ลงทะเบียนเข้ามาตรการที่ 5 เพิ่มเติม โดยเลื่อนระยะเวลาชำระค่าเบี้ยต่ออายุกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ประจำปี 2563 เป็นระหว่างวันที่ 1 ส.ค. – 15 พ.ย. 63

ทั้งนี้ 6 มาตรการก่อนหน้าครอบคลุมลูกค้ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางของธนาคารทั้งสถานะบัญชีปกติ สถานะ NPL หรืออยู่ระหว่างทำข้อตกลงประนอมหนี้ หรือสถานะบัญชีดอกเบี้ยผิดนัด หรือสถานะกฎหมาย ในทุกสาขาอาชีพรวมถึงกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องในด้านสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 17.30 น. พบว่ามีลูกค้าลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าทั้ง 6 มาตรการ เป็นจำนวนถึง380,682 บัญชี วงเงินกู้ 381,911 ล้านบาท

ทั้งนี้ผู้เข้าเกณฑ์มาตรการที่ 7 (ตามรายละเอียดข้างต้น) จะต้องมีสถานะบัญชีปกติ และทำนิติกรรมภายในวันที่ 22 เมษายน 2563 ภายหลังจากการพักชำระหนี้ให้กลับไปใช้อัตราดอกเบี้ย ตามเงื่อนไขของสัญญาเดิมโดยไม่ถือว่าเป็นการผิดนัดชำระหนี้หรือเสียประวัติข้อมูลเครดิต เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs มีเงินทุนและสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและรักษาการจ้างงาน ส่วนดอกเบี้ยที่พักชำระไว้ ธนาคารได้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการชำระให้แก่ลูกค้า แบ่งเป็นกรณีสินเชื่อแฟลต ให้พักชำระดอกเบี้ยได้อีก 12 เดือน จากนั้นให้ทยอยชำระดอกเบี้ยที่พักชำระไว้ภายใน 24 เดือน หรือ 36 เดือน ตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ ส่วนกรณีสินเชื่อพัฒนาโครงการ (Pre Finance) ให้ชำระในช่วงท้ายของสัญญากู้เงิน ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการผ่านทาง www.ghbank.co.th ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563

นอกจากนี้ สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้า มาตรการที่ 5 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งธนาคารจะยกดอกเบี้ยที่พักชำระให้ลูกค้าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลากู้ตามสัญญา ซึ่งเป็นมาตรการที่มีลูกค้าลงทะเบียนมากที่สุดถึง 197,907 บัญชี วงเงินกู้ 180,595 ล้านบาท ล่าสุดธนาคารยังให้สิทธิ์ในการเลื่อนระยะเวลาชำระค่าเบี้ยต่ออายุกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ประจำปี 2563 ซึ่งจะครบกำหนดการคุ้มครองตามกรมธรรม์เดิมในวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยเลื่อนการชำระจากเดิมระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 ไปเป็นระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 15 พฤศจิกายน 2563 และลูกค้าจะยังคงได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องในช่วงที่ธนาคารให้สิทธิ์เลื่อนระยะเวลาชำระค่าเบี้ยต่ออายุกรมธรรม์ สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง